Wij zijn er van bewust dat je bij het bezoeken van deze webshop vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Graag laten we je via deze weg weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo hopen we meer inzicht te geven in hoe wij werken.

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor gerichte marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TC Naturalhaircare. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bestellen in onze webshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met open source software in eigen beheer. Gegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden dus niet met een externe softwarepartij gedeeld. De gebruikte open source software is beveiligd door toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden cookies gebruikt om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. We nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe partij. Deze externe partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De webhosting partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer je een rechtstreekse e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren zolang als noodzakelijk is. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde vraag beter te kunnen beantwoorden of om een beter advies te geven. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij en/of deze derde partij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van een webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, deze partij heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van externe platformen van payment providers Mollie. Deze partijen verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze partijen delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze partijen waarvoor zij derden inschakelen. Deze partijen bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzendingen

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om deze bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze partijen onderaannemers inschakelen, stellen deze partijen je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een extern administratiekantoor Nelemans, Organisatie en Advies B.V. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Het administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Het administratiekantoor gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent of zolang onze webshop bestaat. Dit betekent dat wij je klantgegevens bewaren totdat de webshop wordt beëindigd of totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij echter wel de facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaren.

Recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid, of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage van je gegevens (inzien van de gegevens die wij van jou verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot jou), aanpassing van de gegevens die betrekking hebben op of herleidbaar zijn naar jou, beperking van de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn naar jou, overdracht van je gegevens naar een andere partij (met als gevolg beëindiging van onze dienstverlening omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan worden), of verwijdering van je gegevens. Je kunt hiervoor een mail sturen naar
info@tcnaturalhaircare.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je op adequate wijze te identificeren. Je krijgt van ons in alle gevallen binnen 20 dagen een reactie op je verzoek en bij inwilliging een bevestiging per e-mail van uitvoering van het verzoek en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

Veranderingen in het privacy beleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webshop kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als deze privacyverklaring gewijzigd wordt en gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. Mocht je vragen hebben hieromtrent, mail dan naar info@tcnaturalhaircare.nl

Contactgegevens

TC Naturalhaircare
Mauritsstraat 119-A, 3012 CH Rotterdam- Nederland
Tel: 06 82 000404- Mail: info@tcnaturalhaircare.nl